Kalendarium 2007-2010

Współpraca międzynarodowa Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej w latach 2007-2010.

2007

 1. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze KTWPN – 12.04. Wybór zarządu i prezesa Towarzystwa – Zygmunt Witczak.
 2. Wspólne obchody 650-lecia Dierdorf – występy krotoszyńskiej grupy muzyki dawnej „Artifeks” – 6-8.07..
 3. Wycieczka dla grupy z Dierdorf – „Wielkopolska-zabytki i zwyczaje“ – 23-24.07.
 4. Wyjazd członków Towarzystwa do Dierdorf, udział w projekcie „Kolebka kultury niemieckiej i europejskiej: Aachen i Karol Wielki“ – 30.08.

2008

 1. Udział w Jubileuszu 10-lecia podpisanie umów o współpracy partnerskiej pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn a Związkiem Gmin Dierdorf. W ramach obchodów: organizacja wystawy artystycznej prac artystów z Dierdorf w Galerii Refektarz, przeprowadzenie konferencji „Lokalne inicjatywy edukacyjne w zjednoczonej Europie“ (Dierdorf, Mejszagoła, Krotoszyn), wizyty w szkołach, dyskusja na temat współpracy miast z radnymi, dyrektorami szkół – 30.05-2.06.
 2. Utworzenie w Bibliotece „kącika“ z niemiecką literatura dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2009

 1. Organizacja wycieczki dla członków Towarzystw „Rzymskimi śladami“ w Kolonii – 28.08.
 2. Współpraca przy organizacji wizyty studyjnej o tematyce: „Problemy z utylizacja odpadów“. Grupa z Krotoszyna zapoznała się z praktykami niemieckimi i wymieniła poglądy w części teoretycznej jak i praktycznej – 24-27.09.
 3. Pomoc w przygotowaniu wniosku Comenius Regio.
 4. Współpracy Towarzystw z grupa opieki nad dziećmi i młodzieżą „Szansa“.

2010

 1. Wspólna organizacja pobytu grupy młodzieży z Krotoszyna podczas otwarcia nowo-wyremontowanego basenu w Dierdorf – pokazy sportowe w ramach projektu Comenius Regio I, 18-20.03.
  Basen w Dierdorf – pokazy sportowe w ramach projektu Comenius Regio I

  Basen w Dierdorf – pokazy sportowe w ramach projektu Comenius Regio I

 2. Spotkanie Towarzystw w Weimarze w celu omówienia dotychczasowej pracy, jej korzyści i osiągnięć jak i ulepszenie dalszej współpracy z okazji Jubileuszu 10-lecia Freundeskreis Dierdorf-Krotoszyn – 16-18.04.
 3. Udział w obchodach XX-lecia Samorządu Terytorialnego – możliwości zapoznania się z funkcjonowaniem systemu administracji samorządowej i współpracy i włączaniu się w działalność samorządów Towarzystw – 21-23.05.
 4. Pomoc w przygotowaniu pobytu Chóru Kościelnego z Krotoszyna. Organizacja koncertu połączonych chórów polsko-niemieckich – 17-21.06.
 5. Przygotowanie wycieczki do Biskupina dla grupy z Dierdorf “Początki osadnictwa słowiańskiego“ – 4.07.