Kalendarium 1998-2002

Współpraca międzynarodowa Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej w latach 1998-2002.

1998

 1. Walne Zebranie Członków Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej i wybór władz statutowych- 27.10.

1999

 1. Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej w Benicach do Dierdorf : 17-21.03. Udział 49 uczestników wymiany z Realschule- Dierdorf w konferencji międzynarodowej UNESCO.
 2. Wizyta 6-osobowej delegacji władz gminy i powiatu Dierdorf w Krotoszynie : 30.04- 2.05. Zasadzenie drzewek zakupionych przez członków delegacji w niemieckiej części Parku Przyjaźni. Zwiedzanie rozbudowywanej Szkoły Podstawowej w Benicach. Zorganizowano spotkanie delegacji niemieckiej z zarządem KTWPN.
 3. Spotkanie integracyjne członków towarzystwa z uczestnikami wycieczki do Krakowa i Zakopanego: 8.08.
 4. Udział grupy niemieckiej w wycieczce w dniach 9-13.08. zorganizowanej przez członków KTWPN.

2000

 1. I Konkurs Wiedzy o Niemczech dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów przeprowadzony w dniu 24.03.
 2. Pobyt delegacji niemieckiej – przedstawicieli Urzędu Gminy Dierdorf, Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Polskiej w Dierdorf, przedsiębiorców i artystów z okazji Dni Europy w Krotoszynie w dniach 3-7.05.
 3. Pobyt dzieci z Realschule Dierdorf w Szkole Podstawowej w Benicach w dniach 29.05-4.06 przy wykorzystaniu środków pomocowych z fundacji Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży.
 4. Przekazanie Szkole Podstawowej w Benicach 20 sztuk komputerów dla pracowni informatycznej oraz zestawu komputerowego dla potrzeb Towarzystwa.
 5. Udział członków Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej w uroczystości otwarcia w Dierdorf ulicy, której nadano imię naszego miasta oraz organizacja wystawy prezentującej prace plastyczne krotoszyńskich artystów oraz wyroby krotoszyńskiego przemysłu i rzemiosła – 20-21.05.
 6. Pomoc w organizacji pobytu Chóru Kościelnego „Cecylia” z Dierdorf w Krotoszynie w dniach 23-26.06.
 7. Letnia Szkoła Języka Niemieckiego – zajęcia prowadzili członkowie Towarzystwa Przyjaźni Niemiecko-Polskiej z Dierdorf – 17.07- 5.08.
 8. Wyjazd członków Towarzystwa do Dierdorf – 7-11.09.

2001

 1. Wyjazd członków KTWPN do Dierdorf, rajd po dolinie Renu – 8.04- 2.05. W spotkaniu uczestniczyli także członkowie towarzystw międzynarodowej współpracy z Niemiec i Francji.
 2. Wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej z Benic do Dierdorf, udział w uroczystości nadania imienia szkole partnerskiej – Realschule z Dierdorf – 12-17.05.
 3. Wizyta grupy niemieckiej w Krotoszynie, obchody Dni Krotoszyna – 27-30.05.
 4. Wycieczka grupy niemieckiej do Gdańska, Torunia i Olsztyna – 27.07-1.08. W dniach 27-28.07 goście przebywali w Krotoszynie.
 5. Wyjazd Chóru Kameralnego pod dyrekcją Marka Olejnika do Dierdorf wraz z przedstawicielami Klubu Przedsiębiorców Ziemi Krotoszyńskiej, władz samorządowych Krotoszyna i towarzystwa – 18-21.10.
 6. Na wniosek Zarządu Towarzystwa uchwałą z 22 listopada 2001 r. Rada Miejska w Krotoszynie nadała tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Krotoszyna” pani Kamili Paterek-Riedrich, przewodniczącej Koła Przyjaźni Dierdorf-Krotoszyn. Tytuł „Zasłużony dla Krotoszyna”  na wniosek Liceum Ogólnokształcącego w Krotoszynie przyznano panu Uwe Roserowi.

2002

 1. Wizyta grupy niemieckiej w Krotoszynie w czasie Dni Krotoszyna, udział w imprezach święta miasta i zwiedzanie okolic Krotoszyna- 1-5.05
 2. Letnia Szkoła Języka Niemieckiego w okresie wakacji. Uczestnicy – uczniowie krotoszyńskich szkół i członkowie KTWPN
 3. Obóz młodzieżowy w Dierdorf – 7- 14.07. Uczestnicy – młodzież muzykująca z Krotoszyna pod opieką artystyczną p. M. Olejnika (15 osób) udział w wyjeździe osób z towarzystwa. Program – spotkanie młodzieży z Niemiec, Francji i Polski.
 4. Wyjazd członków KTWPN do Dierdorf – 28.08-1.09. W programie Bieg Dierdorfski na dystansie 10 km oraz wycieczka do Trewiru. Uczestnicy – zawodnicy Klubu „Krotosz” 10 osób dzieci i młodzież oraz członkowie towarzystwa
 5. Wystąpiono z wnioskiem o przyznanie tytułów honorowych Miasta Krotoszyna Burmistrzowi Związku Gmin Dierdorf oraz Gminy Dierdorf.
 6. Opracowano projekt pt. „Partnerstwo miast. Polsko-niemiecka współpraca społeczności lokalnych”, nagrodzony w 2002 r. przez Fundację Współpracy Polsko- Niemieckiej