Kalendarium 1979-1998

Rodzina państwa Chytrowskich prowadziła korespondencję z państwem Henke, która w 1978 roku spowodowała ich przyjazd do Krotoszyna. Pani Chytrowska poprosiła Tadeusz Panka i Stanisława Paterka o pomoc w tłumaczeniu z języka niemieckiego. Wspólne wyjazdy panów Henke oraz T. Panka i St. Paterka zaowocowały propozycją nawiązania kontaktów między młodzieżą i nauczycielami Gimnazjum im. Martina Butzera w Dierdorfie i liceum w Krotoszynie. Pierwsze przyjazdy uczniów i nauczycieli, mimo trudności, odbyły się w 1979 roku.

W czasie stanu wojennego mieszkańcy Dierdorfu pomagali Krotoszyniakom dostarczając leki, ubrania, żywność. Ze strony niemieckiej zajmowali się tym: H. Gellner, A. Daase, A. Riedrich, H. Wórth, H. Schmidt. Ze strony polskiej: T. Panek, D. Kosiński, St. Paterek z rodziną, W. Bielawny, P. Pflantz, E. Jarecka, E. Parzysz i inni. Dostarczane artykuły żywnościowe, leki i ubrania były przekazywane do Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Ostrowskiej, do liceum, apteki szpitalnej, przychodni kolejowej.

Ważnym elementem współpracy polsko–niemieckiej było nawiązanie kontaktów szkoły w Benicach z Nelson Mandela Realschule w Dierdorfie. Współpraca rozpoczęła się z inicjatywy dyrektora szkoły Jana Grząki i Juliana Paterka z Kamilą Riedrich. W czasie wyjazdu samorządowców z Krotoszyna do Dierdorfu doszło do spotkania z panią burmistrz R. Schneider, dyrektorem U. Blanke, nauczycielem F. Wagnerem z K. Riedrich i J. Grząką. Spotkanie to zaowocowało prężną współpracą prowadzoną do dzisiaj. Osobami, które zainspirowały współpracę i pracowały w tych kontaktach są: J. Grząka, J. Paterek, M. Budnik, p. Kamińska, S. Robakowska.

Krot2000a

W 1998 roku z inicjatywy grupy założycielskiej: J. Joksia, L. Kulki, J. Paterka, R. Czuszke, J. Marchlewskiej, I. Hano, W. Bielawnego powołano i sądownie zarejestrowano Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko–Niemieckiej.

Informacje przekazane przez p. Juliana Paterka opracowała Iwona Dominiak