Impressum

Na tej stronie znajduja się najważniejsze informacje organizacyjne i prawne. Obecnie Towarzystwo zrzesza około 100 członków. Prezesem jest p. Ryszard Czuszke. Wpis do rejestru – numer KRS: 0000002921. Dokument wpisu do pobrania tutaj. Adres: Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko – NiemieckiejRynek Ratusz63-700 Krotoszyn, Polska