Comenius Regio 2012 – Mobilność 3

8-15 kwietnia 2013 roku – wyjazd nauczycieli Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Benicach do Dierdorfu. Wizyta w szkole Nelson Mandela-Schule w Dierdorf – debata nauczycieli na temat systemu szkolnictwa w Polsce i Niemczech; Udział nauczycieli w konferencji „Problemy powstające w procesie zmian systemu oświatowego, szczególnie restrukturyzacji szkół- metody ich ograniczania”.

Podczas pobytu nauczycieli w dniach 8-12 kwietnia 2013 roku w Dierdorf i Neuwied przebywał także polski koordynator projektu. Podczas spotkań w Starostwie Neuwied i Związku Gmin Dierdorf podsumowano realizację programu i określono program pobytu pracowników merytorycznych starostwa w Krotoszynie.

Działanie – 1. 24 – 28 kwietnia 2013 roku – wizyta przedstawicieli niemieckich instytucji partnerskich projektu w Krotoszynie.

  • wizyta w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach i Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie;
  • spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie;
  • wyjazd edukacyjny do Poznania i udział w obchodach lokalnej uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Wśród osób uczestniczących w wizycie były pracownice Starostwa Powiatowego w Neuwied, dyrekcja i nauczycielki Nelson Mandela-Schule w Dierdorfie, a także przedstawicielki Koła Przyjaźni Dierdorf – Krotoszyn. Wizyta w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach pozwoliła na zapoznanie z warunkami i organizacją pracy uczniów i nauczycieli w środowisku wiejskim.

Wizyta w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach

Wizyta w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Benicach

Spotkanie z dyrekcją i zwiedzanie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie pozwoliło na zaprezentowanie gościom z Niemiec, modelu kształcenia integracyjnego w szkole ogólnodostępnej.

Spotkanie z dyrekcją i zwiedzanie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

Spotkanie z dyrekcją i zwiedzanie Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Krotoszynie

Odbyło się także spotkanie w Urzędzie Miejskim z burmistrzem Krotoszyna, kierownictwem urzędu oraz zarządem Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej.

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.1

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.1

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.2

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.2

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.3

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.3

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.4

spotkanie z przedstawicielami władz samorządu gminnego w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie fot.4

Działanie – 2. 24-25 maja 2013 roku – wizyta burmistrza miasta Dierdorf i członków Koła Przyjaźni Dierdorf – Krotoszyn w Krotoszynie. – seminarium n.t: „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta”, połączona z obchodami XV- lecia działalności Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej;

  • premiera filmu pt. „Przesyłka”
  • lokalna impreza sportowa „Bieg Krotosa”

Konferencja, połączona z obchodami XV-lecia działalności Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej, była okazją do zaprezentowania delegacji z Niemiec dorobku wszystkich, krotoszyńskich towarzystw współpracy międzynarodowej. Do przedstawienia dorobku zaproszono wszystkie krotoszyńskie towarzystwa współpracy międzynarodowej. Swoją działalność zaprezentowały: Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, Krotoszyńskie Stowarzyszenia Polsko-Amerykańskiego, Krotoszyńskie Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Holenderskiej, Towarzystwo Przyjaźni Krotoszyn – Mejszagoła, Krotoszyńskie Towarzystwo Współpracy Polsko – Tureckiej „Bosfor”.

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.1

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.1

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.2

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.2

Wzięli w niej również udział dyrektorzy szkół i uczniowie krotoszyńskich gimnazjów, którzy korzystali z różnych form tej współpracy. Uczestnicy konferencji wzięli także udział w premierze filmu pt. „Przesyłka”, który opowiada o trudnych, ale jakże ludzkich relacjach polsko-niemieckich, podczas II wojny światowej.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie krotoszyńskich gimnazjów, którzy korzystali z różnych form współpracy. Na jubileusz przybyła delegacja niemiecka z Horstem Rasbachem, burmistrzem związku gmin Dierdorf i Kamilą Paterek-Riedrich, przewodniczącą Koła Przyjaźni Krotoszyn – Dierdorf.

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.3

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.3

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.4

seminarium „Znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządu i promocji miasta” fot.4

Głównym punktem konferencji była prezentacja działalności Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko–Niemieckiej, które wspierało organizacyjnie i finansowo współpracę między szkołami, występowało o dofinansowanie wyjazdów młodzieży szkolnej, organizowało wspólne przedsięwzięcia edukacyjne, kulturalne, sportowe na terenie Polski i Niemiec.

Konferencja Comenius Regio 1

Konferencja Comenius Regio 1

Konferencja Comenius Regio 2

Konferencja Comenius Regio 2

Na podkreślenie zasługuje fakt, że w ciągu 15 lat działalności towarzystwa w różnego typu wyjazdach do Niemiec wzięło udział 1000 mieszkańców naszego miasta, głównie młodzieży, uczniów krotoszyńskich szkół. Stowarzyszenie występowało o dofinansowanie działalności i pozyskało dotacje i granty w wysokości 250 tys. zł. ze środków unijnych i fundacji współpracy polsko- niemieckiej. W wystąpieniach gości podkreślano znaczenie stowarzyszenia dla rozwoju wspólnych polsko-niemieckich kontaktów partnerskich.

Laureaci VII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimnazjalistów fot.1

Laureaci VII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimnazjalistów fot.1

Laureaci VII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimnazjalistów fot.2

Laureaci VII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimnazjalistów fot.2

Na zakończenie spotkania uczniowie krotoszyńskiego Gimnazjum nr 2, Gimnazjum nr 4 oraz Zespołu Szkół z Nowej Wsi i Zespołu Szkół ze Zdun, laureaci VII Międzyszkolnego Przeglądu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimnazjalistów, przedstawili program muzyczny. Uczestnicy konferencji wzięli także udział w premierze filmu „Przesyłka”, który opowiada o trudnych relacjach polsko-niemieckich podczas II wojny światowej.