Comenius Regio 2012 – Mobilność 2

20-24 października 2012 roku – wyjazd studyjny pracowników Urzędu Miejskiego w Krotoszynie do Neuwied. – spotkanie z przedstawicielami niemieckich instytucji partnerskich: Powiatu Neuwied, Nelson Mandela-Schule i Freundeskreis Dierdorf – Krotoszyn i podpisanie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu;

  • – wizyty w szkołach: zawodowej – rzemiosła i techniki im. Davida Roentgena i wspierającej procesy uczenia się Kinzing w Neuwied, połączone z obserwacją wybranych rodzajów zajęć, oglądem wyposażenia pracowni oraz zapoznaniem z informacjami o organizacji pracy w tych szkołach;
  • – udział w konferencji dotyczącej zagadnień związanych ze strukturą i organizacją lokalnego systemu edukacji, w tym m.in. prowadzeniem szkół przez inne podmioty oraz problematyką finansowania zadań oświatowych;

Szczególny charakter miało uroczyste umieszczenie, w budynku Starostwa Powiatowego w Neuwied, tablicy informacyjnej o realizacji projektu Comenius Regio. Prezentacja, przedstawiona przez pracowników administracji oświatowej Starostwa Powiatowego w Neuwied, dostarczyła informacji o wydatkach związanych z funkcjonowaniem prowadzonych szkół, możliwościach pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych oraz wskazywała na ewentualne oszczędności będące skutkiem połączeń szkół bądź ich likwidacji.

Zawieszenie tablicy informacyjnej Comenius Regio w budynku Starostwa powiatowego w Neuwied

Zawieszenie tablicy informacyjnej Comenius Regio w budynku Starostwa powiatowego w Neuwied