Comenius Regio 2012 – Mobilność 1

13-15 września 2012 roku – wyjazd członków Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej do Dierdorfu. – udział w konferencji n.t: „Polepszenie komunikacji i lepsze przygotowanie wymiany partnerskiej poprzez naukę języka grup szkolnych i grona dorosłych”.

W wyjeździe udział wzięła trzydziestoosobowa grupa Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko-Niemieckiej. Podczas konferencji, zorganizowanej przez stronę niemiecką, podsumowano edukacyjne działania Koła Przyjaźni Dierdorf – Krotoszyn oraz zaprezentowano różne formy nauki języków obcych.

Konferencja "Polepszenie komunikacji i lepsze przygotowywanie wymiany partnerskiej poprzez naukę języka grup szkolnych i grona dorosłych"

Konferencja „Polepszenie komunikacji i lepsze przygotowywanie wymiany partnerskiej poprzez naukę języka grup szkolnych i grona dorosłych”

Podczas wizyty podpisano także porozumienie między niemieckimi partnerami projektu: Powiatem Neuwied, Nelson Mandela Schule i Freundeskreis Dierdorf- Krotoszyn w sprawie wspólnej realizacji projektu.

Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Neuwied, Nelson Mandela Schule i Freundeskreis Dierdorf-Krotoszyn

Podpisanie porozumienia pomiędzy Powiatem Neuwied, Nelson Mandela Schule i Freundeskreis Dierdorf-Krotoszyn