Comenius Regio

logo programu comenius

Etapy realizacji projektu Comenius Regio „Edukacja w procesie zmian. Nowe rozwiązania strukturalne i organizacyjne”

Linki do etapów realizacji:

Projekt pt. „Edukacja w procesie zmian. Nowe rozwiązania strukturalne i organizacyjne” zakłada podniesienie poziomu wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń zawodowych pracowników administracji oświatowej w zakresie struktury systemów edukacyjnych Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem szkół prowadzonych przez samorząd. W trakcie realizacji projektu planuje się wymianę doświadczeń w zakresie innych sposobów organizacji szkolnictwa poprzez zróżnicowanie organów prowadzących. Dokonana zostanie analiza uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa, głównie ekonomicznych i demograficznych państwa i samorządów lokalnych. Przedmiotem zainteresowania projektu będą przekształcenia strukturalne w systemie oświaty polskich i niemieckich partnerów jako skutek zmian ekonomiczno- demograficznych. Przewiduje się dokonanie analizy, jak te uwarunkowania wpływają na politykę samorządu, zmiany wewnętrzne w szkołach i aktywność organizacji pozarządowych, w tym towarzystw współpracy międzynarodowej. Przedstawione zostaną doświadczenie korzystania z programów wsparcia oświaty przez Unię Europejską, w tym rola programów współpracy szkół, nauczycieli i kadry kierowniczej, np. Comenius, wizyty studyjne. Przeprowadzone zostaną szkolenia z metodologii przygotowania wniosków o dofinansowanie.

Obszar tematyczny projektu obejmuje zarządzanie oświatą na poziomie lokalnym w aspekcie organizacji sieci placówek oświatowych, źródeł finansowania zadań oświatowych i zróżnicowania organów prowadzących szkoły. Zaprezentowane zostaną przesłanki zmiany struktury i stopnia organizacji szkół, modele relacji szkoły z lokalnymi partnerami oraz przykłady szkolnych projektów edukacyjnych.

Ukazana zostanie działalność stowarzyszeń w zakresie wsparcia oświaty. Określona zostanie rola towarzystw współpracy międzynarodowej w procesie wspierania szkół i współpracy z samorządem. Na konkretnych przykładach przedstawione będzie znaczenie towarzystw współpracy międzynarodowej w działalności samorządowej i promocji miasta i wpływ partnerstwa miast, szkół i stowarzyszeń na europejski wymiaru edukacji

W trakcie projektu odbywać się będą prezentację dobrych praktyk oświatowych administracji i szkół partnerskich. Opracowana zostanie prezentacja multimedialna o polskim i niemieckim towarzystwie współpracy międzynarodowej.

Projekt przewiduje przeprowadzenie konferencji z udziałem przedstawicieli samorządów gmin partnerskich i organizację warsztatów dla nauczycieli szkół partnerskich. Dobre praktyki oświatowe zostaną ukazane na podstawie wizyt studyjnych w dwóch partnerskich szkołach- Zespole Szkół w Benicach i Realschule Dierdorf . Rola organizacji pozarządowych w edukacji zostanie ukazana na podstawie działalności Krotoszyńskiego Towarzystwa Współpracy Polsko- Niemieckiej i Freundekreis Dierdorf.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 26.000 EURO.

Współpraca polsko-niemiecka w ramach programu Comenius Regio – krotoszyńskie szkoły

Krotoszyńskie szkoły prowadzące wymianę międzynarodową korzystają z dofinansowania organizacji Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wsparcie dla projektów współpracy pozaszkolnej oferuje także Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Od 2009 roku polskie instytucje i organizacje społeczne działające w sferze edukacji mogą uzyskać dofinansowanie swojej działalności ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Comenius Regio.

Miasto i Gmina Krotoszyn w pierwszej edycji programu otrzymało wsparcie w kwocie 24.100 Euro na realizację projektu pt. „Lokalne inicjatywy edukacyjne w zjednoczonej Europie”. W działaniach projektu uczestniczył Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Krotoszynie.

Kolejne dofinansowanie w wysokości 26.600 Euro krotoszyński samorząd otrzymał w 2012 roku. Projekt pt. „Edukacja w procesie zmian. Nowe rozwiązania strukturalne i organizacyjne” obejmuje tym razem, oprócz urzędu miejskiego jako instytucji koordynującej projekt także Zespół Szkół w Benicach i Krotoszyńskie Towarzystwa Współpracy Polsko- Niemieckiej. Partnerem miasta będzie tym razem Starostwo Powiatowe w Neuwied, które jest organem prowadzącym Realschule Dierdorf. Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i zdobycie nowych doświadczeń zawodowych pracowników administracji oświatowej w zakresie struktury systemów edukacyjnych Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem szkół prowadzonych przez samorząd. W trakcie realizacji projektu planuje się wymianę doświadczeń w zakresie innych sposobów organizacji szkolnictwa poprzez zróżnicowanie organów prowadzących. Dokonana zostanie analiza uwarunkowań funkcjonowania szkolnictwa, głównie ekonomicznych i demograficznych państwa i samorządów lokalnych. Przedmiotem zainteresowania projektu są przekształcenia strukturalne w systemie oświaty polskich i niemieckich partnerów jako skutek zmian ekonomiczno- demograficznych.